In het basisonderwijs (unit 1, 2 en 3) gaan we verder met het stimuleren van de persoonsvorming en ontwikkeling van ieder kind. Elk kind volgt zijn eigen leerroute, met persoonlijke doelen en doelen die voor iedereen gelden. Naast vakken als taal, lezen, rekenen, natuur, beweging, muziek en expressie heeft ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de taakgerichtheid onze aandacht. We praten veel met de kinderen over allerlei (vaak zelf aangedragen) onderwerpen. We geven de kinderen stap voor stap steeds meer verantwoordelijkheid. In unit 1 werken de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig aan een taak. In unit 2 en 3 wordt het zelfstandig werken uitgebreid naar een taakkaart en vervolgen de kinderen hun leerlijn middels doelenboekjes. Ook bieden we keuzeactiviteiten aan. In unit 1 gebeurt dat bijvoorbeeld met het werken in hoeken (zoals de lees-, poppen-, reken- en bouwhoek). De hoeken bevatten uitnodigend en uitdagend werk op verschillende niveaus. Kinderen die binnen een vak- of ontwikkelgebied op hetzelfde niveau werken worden (over de units heen) geclusterd. Zij krijgen samen instructie van de docent en kunnen met elkaar samenwerken. De leerkracht kijkt naar hoe kinderen leren en wat ze daarvoor nodig hebben.

“Je kunt bij ons ook uit koken kiezen.”

In unit 2 en 3 worden voor het behalen van de leerdoelen van de cognitieve vakken methodes gebruikt. Spelling, woordenschat en rekenen wordt in een hybride vorm aangeboden. De verwerking vindt deels middels digitale ondersteuning van Gynzy plaats en deels schriftelijk (of op een hele andere manier). Met het gebruik van doelen worden kinderen in staat gesteld om hun eigen vorderingen inzichtelijk te maken. Een belangrijk onderdeel in unit 2 en 3 is dat kinderen mee leren denken over hun eigen leerprogramma. Ze krijgen in toenemende mate invloed op hun werkpakket. Ze doen dit in leergesprekken.

“Mijn oma is half Duits, een kennis van ons is ook Duits. Ik wilde daarom beter Duits leren. Ik kreeg van de meester werkbladen.”
“Ik koos voor meer breuken bij rekenen, dat vind ik leuk.”

“We bieden kinderen een breed aanbod van vakken en activiteiten en we leren op verschillende manieren. Zo ontdekken kinderen hoe ze het beste leren en waar hun capaciteiten en interesses liggen.” Er wordt bijvoorbeeld veel bewegend geleerd en de kinderen gaan regelmatig op onderzoek uit. Er is van alles te zien en te beleven in het gebied: de kwelders, het brakke water met z’n bijzondere planten en dieren, de boerenbedrijven, de scheepvaart, …”