We werken met een continurooster. Dat betekent dat we tussen de middag, in de Unit en onder leiding van de leerkracht/onderwijsondersteuner op school lunchen. De kinderen nemen zelf brood, fruit en melk/karnemelk mee. Dit kan ’s morgens in de koelkast worden gezet. Graag gezonde voeding meegeven en de broodtrommel en beker voorzien van naam. Ook voor de ochtendpauze nemen kinderen zelf fruit en/of drinken mee.