Sjanet Duut

Directeur
sjanetduut@ommeriek.nl
qworzo@ommeriek.nl
0596-601654 (school)
06-54945666 (privé)

Marilène Tichelaar

Leerkracht
Unit 2
marilenetichelaar@ommeriek.nl

Alberta de Vries

gvo-leerkracht
r.devries@home.nl

Romy Dallinga

Onderwijsondersteuner
Unit 2
romydallinga@ommeriek.nl

Cora Wieringa

Onderwijsondersteuner
Unit 3
corawieringa@ommeriek.nl

Marco Dijkstra

Vakleerkracht gymnastiek
Unit 1, 2 en 3
m.dijkstra@hvdsg.nl

Barry Bronsema

Leerkracht
Unit 2
Onderwijskundige ontwikkeling
barrybronsema@ommeriek.nl

Margriet Huizinga-Siertsema

Leerkracht
Unit 2
margrietsiertsema@ommeriek.nl

Jeannette Veldman

Leerkracht
Unit 1
ib-er
Plaatsvervangend directeur
jeannetteveldman@ommeriek.nl

Linda Perdok

Onderwijsondersteuner
Unit 1
Vervoerscoördinator
lindaperdok@ommeriek.nl

Liesbeth Hansen

Leerkracht
Unit 1
liesbethhansen@ommeriek.nl

Ingrid Döling

Onderwijsondersteuner
Unit 0 en 1
vervoerscoördinator
ingriddoling@ommeriek.nl

Zhulya Bakker

Leerkracht
Unit 3
ICT-coördinator
zhulyabakker@ommeriek.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard Walvoort

Conciërge
qworzo@ommeriek.nl