Sjanet Duut

directeur
sjanetduut@marenland.org
qworzo@marenland.org
0596-601654 (school)
06-54945666 (privé)

Annette Bohler

leerkracht
Unit 3
annettebohler@marenland.org

Cilia Zwinderman

Schoolmaatschappelijk werker
C.Zwinderman@s-w-d.nl
06-41148225

Annie de Haas

conciërge
qworzo@marenland.org

Alberta de Vries

gvo-leerkracht
r.devries@home.nl

Romy Dallinga

onderwijsondersteuner
Unit 2
romydallinga@marenland.org

Cora Wieringa

onderwijsondersteuner
Unit 3
corawieringa@marenland.org

Marco Dijkstra

vakleerkracht gymnastiek
Unit 1, 2 en 3
m.dijkstra@hvdsg.nl

Barry Bronsema

leerkracht
Unit 2,3
onderwijskundige ontwikkeling
barrybronsema@marenland.org

Gerard Engwerda

Leerkracht
Unit 2
ICT
gerardengwerda@marenland.org

Margriet Siertsema

leerkracht
Unit 2
margrietsiertsema@marenland.org

Warnder Schuitema

leerkracht
Unit 2
warnderschuitema@marenland.org

Jeannette Veldman

leerkracht
Unit 1
ib-er
plaatsvervangend directeur
jeannetteveldman@marenland.org

Linda Perdok

onderwijsondersteuner
Unit 1
vervoerscoördinator
lindaperdok@marenland.org

Liesbeth Hansen

leerkracht
Unit 1
liesbethhansen@marenland.org

Ingrid Döling

onderwijsondersteuner
Unit 0 en 1
vervoerscoördinator
ingriddoling@marenland.org