We vinden het belangrijk dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van het eigen leerproces. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen meedenken, -praten, -werken en adviseren over het onderwijs op school. De leerlingenraad bestaat uit acht leerlingen uit Unit 2 en 3. Ze komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar (onder schooltijd). Iemand uit het team ondersteunt de leerlingenraad.

“We mochten meedenken over de inrichting van de tuin. Er komen ook nog dieren. Die wil ik graag verzorgen.”