Vanaf de herfstvakantie tot en met eind mei bieden wij op donderdagmiddag na schooltijd (14.20 uur -16.00 uur) een activiteitenprogramma aan voor kinderen van unit 1 tot en met unit 3. We streven naar een breed programma om interesses en talenten van alle kinderen aan te spreken. Er zijn onder andere activiteiten op het gebied van techniek, ICT, natuur, muziek, sport en expressie.