Kinderen ontwikkelen zich beter en halen betere resultaten als ouders en de medewerkers van het kindcentrum met elkaar samenwerken. We noemen dit ook wel de Gouden Driehoek, de driehoek school-ouders-kind. Ouders hebben kennis over hun kind die voor ons van onschatbare waarde is en andersom is dat ook zo. We gaan uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven in gesprek. We hebben één gezamenlijk belang: het kind dat centraal staat en betrokken is bij zijn/haar ontwikkeling. Daarom voeren we onder andere Kind-Ouder-Leerkrachtgesprekken (KOL-gesprekken) over het welzijn en leren van het kind. Deze gesprekken leveren input voor het Kindplan voor de erop volgende periode. Ook kunnen ouders samen met hun kind inloggen op digitale omgeving van Gynzy en volgen hoe ver hun kind is en waar nodig extra helpen.

Via mijnschool.nl, tijdens informatieavonden en via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van wat er op school gebeurt en via de MR praten ouders mee over het beleid van de school. Qworzo heeft daarnaast een actieve ouderraad die zich bezighoudt met het organiseren van allerlei activiteiten.