Binnen Qworzo werken we in units. Kinderen kunnen vanaf twee jaar voor twee ochtenden in de week terecht in unit 0, de peuteropvang van Kids2b*. Hier starten we met de Qworzo-visie: we stimuleren de persoonsvorming en ontwikkeling van ieder kind, werken aan de zelfstandigheid en geven het volop de gelegenheid om (samen) te spelen en te ontdekken. Er is een breed aanbod van activiteiten. Elk kind volgt zijn eigen leerroute, met persoonlijke doelen en doelen die voor iedereen gelden. Op grond van deze doelen krijgen ze passende instructie en begeleiding. De leerkracht kijkt naar hoe kinderen zich ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. De peuteropvang en het basisonderwijs werken aan dezelfde ontwikkellijnen. Ook hebben ze dezelfde pedagogische waarden en wordt er op eenzelfde manier met elkaar omgegaan. Dit zorgt voor een natuurlijke overgang van peuter naar kleuter.

*Kids2b richt zich op de volgende speerpunten: Voeding & Beweging, Buiten en Taal. Deze sluiten goed aan op de Qworzo-visie. Kijk voor meer informatie op: https://www.kids2b.nl/