Om ervoor te zorgen dat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, werken we samen met verschillende organisaties en verenigingen. Onze samenwerkingspartners zijn:

Huis voor de Sport Groningen: voor activiteiten op het gebied van sport en gezondheid

Biblionet Groningen: voor taal- en (voor)leesbevordering

IVAK de Cultuurfabriek: voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur

Landschapsbeheer: voor activiteiten op het gebied van natuur en milieu

Beleveniscollectief: voor ontwerp/inrichten buitenruimte

Dollard College: voor samenwerkingsprojecten

Gemeente Delfzijl: voor voor- en vroegschoolse educatie en andere onderwijszaken

Basicly: voor digitale geletterdheid

Centrum voor Jeugd en Gezin: voor opvoedingsondersteuning

Logopedie Wilderhof: houdt wekelijks praktijk op ons kindcentrum

Kids2b: voor samenwerking op het gebied van onderwijs & opvang

Kinderopvang

F&F kinderopvang/gastouders Smiley Faces

Termunten
06-50879063

Kinderopvang Cavaletti

gastouder Ria Oolders
Termunten
06 36498907

Gastouder Fenna

Woldendorp
06 21615852

Gastouder Ellen

Woldendorp
e_nieland@hotmail.com