Kindcentrum Qworzo valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Marenland heeft 16 basisscholen en 5 kindcentra in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersum en Ten Boer. De organisaties verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Er zijn een aantal onderwerpen waar in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt. Voor de ondersteuning van de scholen en kindcentra beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau. Zie voor meer informatie over Marenland: www.marenland.org. Marenland heeft met kinderopvangorganisatie Kids2b een convenant voor- en naschoolse opvang afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Kids2b de verantwoording van de voor- en naschoolse opvang van de scholen overneemt. Onder Kids2b valt ook de peuteropvang die binnen Qworzo gehuisvest is. Mocht u uw kind willen aanmelden, dan kunt u dit rechtstreeks op Qworzo doen.