Kindcentrum Qworzo is voor kinderen van 2 tot 12 jaar uit Woldendorp en omgeving. Qworzo staat voor ‘Ik word zo’. Qworzo is er op gericht om de persoonlijkheid, talenten en capaciteiten van ieder kind zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Dat doen we door ze in eigen tempo, op eigen niveau en op eigen wijze te laten groeien. We gaan niet uit van gemiddelen. Onze werkwijze werkt motiverend en daardoor bereiken kinderen meer. Hoe we dat aanpakken?

Persoonlijke leerroute

Binnen Qworzo heeft ieder kind een eigen leerroute, dat past bij het niveau en hoe het kind leert. Alle kinderen krijgen een Kindplan met leer- en ontwikkeldoelen voor een periode van ongeveer 18 weken. Er zijn doelen die voor alle kinderen gelden en er zijn individuele doelen. Om een passend programma te kunnen maken en de juiste begeleiding te geven, is het nodig dat we de kinderen goed leren kennen. Dat doen we onder andere door het voeren van persoonlijke gesprekken, maar ook door een band met ze op te bouwen. Resultaten worden bijgehouden in een portfolio. Kinderen zitten in units op basis van hun leeftijd. Er wordt veel samengewerkt om van elkaar te leren en te ontdekken wat je kunt.

“Voor rekenen werken we op de computer met Gynzy. Ik vond dat moeilijk. Van de meester hoefde ik niet alles te doen. Hij bedacht een andere manier om het mij te leren.”

Samen werken aan een fijne sfeer

Binnen Qworzo zorgen we ervoor dat ieder kind zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en zich door anderen gewaardeerd voelt. Maar ook dat het kan meepraten en meebeslissen als er iets is. Dat het wordt aangesproken als lid van de gemeenschap. Afspraken maken we samen. Zo maken we kinderen bewust van hun eigen gedrag en identiteit, en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Samen zorgen we zo ook voor een fijne sfeer waarin iedereen zich goed kan ontwikkelen.

“Door samen te werken leer je elkaar beter kennen, dat zorgt voor een goede sfeer. Er zijn niet vaak ruzies bij ons op school.”

Zelf je ontwikkeling sturen

In het begin van de Qworzoperiode bepaalt de leerkracht vooral wat en hoe een kind leert en mag het kind beslissen waar, wanneer en met wie het leert. Kinderen komen in aanraking met een breed aanbod van activiteiten en leren onder andere door dingen te onderzoeken, te doen of ze in het echt te bekijken. Zo ontdekken ze hun talenten en wordt leren een belevenis. Na verloop van tijd mogen kinderen steeds meer zelf sturing geven aan wat en hoe ze willen leren. In de persoonlijke gesprekken staan de volgende vragen centraal: Wat wil ik leren? Hoe ga ik dat doen? Heb ik een stap vooruit gezet? Wat is mijn volgende stap?

“Ik houd heel erg van koken, dat mag ik dan ook doen.”
“Mijn oma is half Duits, een kennis van ons is ook Duits. Ik wilde daarom beter Duits leren. Ik kreeg van de meester werkbladen.

Leerkrachten, coaches en pedagogen

Binnen Qworzo werken we met leerkrachten die zowel de rol van leerkracht als de rol van coach vervullen. Daarnaast werken we met onderwijsondersteuners, zij spelen een belangrijke rol bij het welzijn en de persoonsvorming van kinderen. Ook spelen ze een ondersteunende rol bij de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van het kind. Waar het kan, zetten we vakleerkrachten in. We hebben bijvoorbeeld een speciale rekenspecialist, een leesspecialist, een sportcoach en cracks in het organiseren van activiteiten. Ook maken we in ons onderwijs gebruik van de expertises/talenten van collega’s, ouders en organisaties en verenigingen. Want als mensen doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen, zorgt dat voor betere onderwijsresultaten en een goede persoonlijke ontwikkeling.

Volgens kinderen is een Qworzomeester of -juf iemand die:
“Goed kan uitleggen, behulpzaam is, jou snapt, een praatje met je maakt (ook over andere dingen dan school), rekening met je houdt als je ergens last van hebt, grappig is, gezellig is, spelletjes doet met de klas, zorgt voor een goede sfeer (goed oplet of iedereen blij is en niemand buiten de groep valt), zorgt voor rust in de klas en streng is als dat nodig is (je mag niet zomaar alles).”

Lees hier de artikelen Qworzo laat kinderen meedenken over leren en Wat gebeurt er in het hoge noorden? om meer te weten te komen over het ontstaan van Kindcentrum Qworzo, onze visie en ons gebouw.